2010. november 25.

AZ ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNÉSZEK KLUBJÁNAK ELSŐ, FÓTI KIRÁNDULÁSA

Az Építészettörténészek Klubjának első kirándulásán a CentrArt Egyesülettel közösen Fót nevezetességeinek megtekintését tűztük ki november első szombatjára. Elsőként a klasszicista Károlyi-kastélyba látogattunk el, ahol Károlyi László és felesége, Erzsébet asszony vendégszeretetét élvezhettük. A '90-es évek közepétől Magyarországra visszatérő, egykori kastélyuk egy részét bérlő Károlyi házaspár az általuk létrehozott Károlyi Alapítvány céljaként nevezte meg ősük, Károlyi István művészetpártoló tevékenységének felelevenítését a jótékonysági és más tevékenységek mellett. A Károlyi házaspár reményét fejezte ki, hogy a klasszicista kastélyt múltjához méltó módon, korszerűen megújítva egy olyan galériát tervezhetnek és nyithatnak meg a látogatók számára, melyben képet alkothatunk egy 19. századi magyar reformkori arisztokrata család életéről.

Megköszönve a grófi család szívélyes fogadtatását, a Károlyi István építette római katolikus templomban folytattuk utunkat. Ybl e korai (1845-55) művében a romantikus stílus Friedrich Wilhelm von Gärtner és Karl Friedrich Schinkel müncheni és berlini közel egykorú templomaival rokon vonásokat fedezhettünk fel. Ugyancsak a romantikus stílus hazánkban ritkaságnak számító arabos formakincsével találkozhattunk a templom belső terében, a Magyarországon csaknem egyedülálló sztalaktitboltozatos Szent Lucentius-kápolna és a falakat borító dús ornamentális festése láttán.

Szomorúan állapítottuk meg, hogy ha a templom ereklyéjének foglalatát és padjait faragó egykori fóti szobrászművész szakértelméhez fogható restaurátorok végeznék is napjainkban a templom hosszan elhúzódó restaurálását, anyagi támogatás hiányában ugyancsak szünetelnének a restaurálási munkák (jelenleg, 2010-ben 10 éve húzódik a szentély seccoinak helyreállítása).

A Németh Kálmán (1903-79) alkotásaiból sugárzó szilárd meggyőződés és vallásos hit azonban reménnyel töltött el bennünket napunk végső állomásán, a szobrászművész fóti emlékházában.

A Lőcsei Pál és Veit Stoss örökségében többek között a nyírbátori Krucsay-oltárt és a garamszentbenedeki úrkoporsót restauráló 1979-ben bekövetkező haláláig Fóton élő szobrászművész fába vésett, saját házában ma is olvasható gondolatai Németh Kálmán szavaival élve bennünk is „új gyökeret vertek”.

A II. világháborúban és a kommunista hatalom által próbára tett, de meg nem alkuvó művész erős hite és hazaszeretete ma is sugárzik a Vörösmarty patriótizmusának (Németh Kálmán alkotásain Vörösmarty idézetekre lelhetünk) és az Eucharisztiában való hit szellemiségében a szobrász által egységesen berendezett (és utólag rekonstruált), könyvtárat is magába foglaló otthonában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése